Medicinske undersøgelseshandsker

Indholdsfortegnelse

Nyttig viden om engangshandsker til brug i sundhedssektoren

Hvilke engangshandsker som du skal vælge, afhænger af din brugssituation.

Forskellige handskematerialer yder nemlig forskellig beskyttelse, foruden at der er forskel på, hvilke teststandarder som specifikke engangshandsker er testet efter.

Begrebet medicinske undersøgelseshandsker, bruges som udgangspunkt for handsker som:

 • Er fremstillet af enten nitril eller latex (og dermed ikke vinyl)
 • Er usterile*
 • Lever op til standen EN 455 som omfatter
  • EN 455-1: Krav til og prøvning af tæthed
  • EN 455-2: Krav til og prøvning af fysiske egenskaber
  • EN 455-3: Krav og prøvning til biologisk vurdering
  • EN 455-4: Krav til og prøvning af lagerholdbarhed
 • Er klasse I medicinsk udstyr (producenten er selv ansvarlig for, at handsken lever op til kravene for CE-mærkning af handsken)

Ovenstående egenskaber gør medicinske undersøgelseshandsker velegnede til almindelige undersøgelser og behandlinger, hvor sterilitet ikke er påkrævet. Handskens primære formål er at beskytte patient og bruger mod krydskontaminering. 

*Sterile handsker går under betegnelserne “operationshandsker” eller “sterile undersøgelseshandsker”, og kommer altid i steril individuel pakning med ét par handsker.

Har du brug for mere viden om engangshandsker og hvordan de beskytter? Få mere at vide om nitril, latex, vinyl, TPE og LDPE handsker i vores guide, som du finder ved at scrolle lidt ned på forsiden: Engangshandsker. Den definitive guide

Sterile handsker

Sterile operationshandsker

Undersøgelseshandsker

Usterile medicinske undersøgelseshandsker

Beskyttelseshandsker vs. medicinske engangshandsker

Ikke alle engangshandsker, er fremstillet jf. kravene til medicinsk brug (EN 455). Denne form for “beskyttelseshandsker” er således tiltænkt ved ikke-medicinske procedurer, hvor behovet for beskyttese er lavt, og risikoen for smitte ligeledes er lavt.

Ikke-medicinske engangshandsker har ofte en mere konkurrencedygtig pris, da kravene til udførsel, certificering og test ikke er så omfattende. Denne type handsker kan eksempelvis bruges til håndtering af levnedsmidler, rengøring mv.

Til medicinsk brug anbefales det at vælge handsker som er testet jf. EN455, alternativt engangshandsker som er testet som personligt vernemiddel (CE CAT II eller CE CAT III i kombination med EN374-5 VIRUS).

Nitril vs. latex

Nitrilhandsker

 

Anvendelse:

 

Fordele:

Latexhandsker

 

Anvendelse:

 

Fordele:

 

Ulemper:

Ofte stillede spørgsmål

Er alle handskematerialer lige gode?

Nej, ikke alle materialetyper yder den samme beskyttelse.

Engangshandsker af enten nitril eller latex med relevante godkendelser, anbefales som udgangspunkt til medicinsk brug. Engangshandsker af PE og TPE-plast, samt handsker af vinyl, yder ikke tilstrækkelig beskyttelse mod kemi, virus og bakterier. Dette skyldes at vinylmaterialet strækker sig, hvorved porer skabes som tillader at vira og bakterier kan trænge igennem.

Nitrilhandsker har den klare fordel, at materialet er mere allergivenligt sammenlignet med latex. Endvidere beskytter nitril bedre mod fx. kemi

Må man spritte engangshandsker af?

Nej, det må man ikke. Handskernes overflade kan nedbrydes af spritten, hvilket reducerer handskens bekyttelse mod bakterier og virus.

Hvor længe må man bruges handskerne?

Engangshandsker må aldrig genbruges, og er som udgangspunkt egnet til kortere tids brug. Ved langvarig brug, kan det således være nødvendigt at skifte handsker undervejs.

Skift altid handskerne hvis der opstår huller eller lignende, samt hvis der foretages en konsultation eller behandling af en ny patient.

Husk at vaske/spritte hænder før og efter brug af engangshandsker.

Testmetode EN 455

EN 455-1: Krav til og prøvning af tæthed

Den medicinske handske ophænges lodret og fyldes med vand. Herefter undersøges det om handsken er vandtæt, både straks samt efter definerede tidsintervaller. Der foretages stikprøvekontroller med henblik på at opnå en AQL-værdi på 1,5 eller derunder (AQL = acceptabelt kvalitetsniveau).

EN 455-2: Krav til og prøvning af fysiske egenskaber

Denne standard stiller krav til bredden og længden på den forskellige størrelser handsker. Ligeledes stilles der krav til brudstyrken.

EN 455-3: Krav og prøvning til biologisk vurdering

Denne standard beskriver bla. hvordan latexhandsker testes for proteinindhold. Endvidere reguleres hvilke kemikalier der må anvendes til produktionen (kemikalier, herunder acceleratorer, antioxidanter og biocider, kendt for at kunne forårsage helbredsmæssige problemer), samt grænseværdier herfor.

EN 455-4: Krav til og prøvning af lagerholdbarhed

Handskerne testes ved hhv. ældning over virkelig til samt accelereret ældning. Ved handskernes udløb skal de stadig overholde kravene ovenfor. Udløbsdato skal fremgå af emballagen.