Engangshandsker til frisører

Indholdsfortegnelse

Engangshandsker til frisører

Mange frisører er glade for deres arbejde, men det er også et erhverv, hvor man er i risiko for at blive udsat for arbejdsrelaterede sygdomme. 

Videncenter for Frisører har lavet en undersøgelse, der viser at 53% af 504 nyuddannede frisører udviklede irritativt eller allergisk håndeksem. Til sammenligning er det kun 18,8% andre unge, der har haft håndeksem. 

Frisører i Danmark er desuden kun erhvervsaktive i omtrent 8 år i faget. Det er især håndeksem, som tvinger frisører til at skifte erhverv. 

Der er derfor gode grunde til at beskytte sig, dels ved at træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger på arbejdspladsen, og bruge værnemidler, f.eks. engangshandsker af god kvalitet, så man undgår risici, der er potentielt er invaliderende. 

Vurder risikoen ved stoffer og materialer

Arbejdstilsynet anbefaler, at frisører sætter sig ind i indholdet af de produkter, som der anvendes i salonen. Der er typisk en faremærkning på f.eks. hårfarvningsprodukter. Mærkningen giver et overblik over hvilke risici der er forbundet med at bruge produktet, og hvilke værnemidler der skal bruges.

Et typisk værnemiddel er f.eks. engangshandsker som beskytter, når der skal farves hår.

Selvom engangshandsker beskytter hænderne effektivt, viser undersøgelser, at frisører er bekymrede for, om kunden bliver generet, når der bruges handsker. Derfor undlader nogle frisører at bruge engangshandsker, og er derfor i risikozonen for at udvikle allergi.

Vær OBS på kosmetiske produkter og rengøringsmidler

Arbejdstilsynet råder også til, at frisører især er opmærksomme på kosmetiske produkter og rengøringsmidler. Begge produkttyper kan indeholde stoffer, som ætser og irriterer hud, øjne og luftveje. Parfume og konserveringsmidler kan desuden give allergi, hvis de bruges ofte, og optages via kroppen. Nogle rengøringsmidler og kosmetiske produkter rummer organiske opløsningsmidler, der kan give skader på hjerne, nerver og luftveje. 

En kemisk APV afdækker risici

Det er et lovkrav fra myndighederne, at der skal laves en kemisk APV på arbejdspladsen, som afdækker hvilke risici der er på arbejdspladsen, så der arbejdes sikkert med stoffer og materialer.

Ved en kemisk APV analyseres hele arbejdsgangen. Man kigger blandt andet på afdelinger og processer, hvor der er brug for beskyttelse af hænderne mod vand, rengøringsmidler, produkter med kemikalier osv.

Det undersøges også hvor ofte der skal anvendes handsker, og i hvor lang tid. Du kan få mere information om hvad en kemisk APV indebærer her: Engangshandskers modstandsevne.

Hvis du har brug for mere viden om engangshandsker på markedet, kan du læse mere i guiden: Engangshandsker: Den definitive guide. Du finder guiden ved at scrolle lidt ned på siden, som du lander på. 

STOP-rådene beskytter mod farlige stoffer

Når den kemiske APV er lavet, er næste skridt at vurdere, hvordan man undgår kontakt med farlige stoffer og materialer. Ifølge Arbejdstilsynet anvendes STOP-princippet

 • Substitution
 • Tekniske foranstaltninger
 • Organisatoriske foranstaltninger
 • Personlige værnemidler

STOP-princippet bruges i rækkefølge, så er det mest effektivt: Først skal der ske en udskiftning (substitution) af farlige stoffer, f.eks. frisørprodukter, med ufarlige eller mindre skadelige produkter. Man kan f.eks. vælge produkter til salonen uden parfume eller farvestoffer, hvis det er muligt. 

Andet skridt i princippet, tekniske foranstaltninger, kan f.eks. være at indføre blandebokse, lukkede anlæg og udsugning som fjerner farlige stoffer, når de anvendes i salonen. 

Tredje led i processen, organisatoriske foranstaltninger, handler om at planlægge arbejdet, så farlige stoffer undgås og ikke spredes fra et område til et andet. Rengøring og sikker håndtering af affald er et vigtigt redskab i den forbindelse.  

Sidste led i princippet, personlige værnemidler, beskytter brugeren mod farlige stoffer og materialer, f.eks. forklæder, beskyttelsesbriller eller engangshandsker.

Frisørers hud er udsat i arbejdet

En frisørs arbejdsdag er fyldt op med produkter med stærke kemikalier og vådt arbejde. Denne kombination er den hyppigste årsag til arbejdsbetinget eksem. Sund, normal hud har et hornlag øverst, som beskytter godt. Men påvirkning af huden i form af vand, kemikalier, rifter og revner kan ødelægge det beskyttende lag.

Huden kan også miste sin naturlige beskyttelsesevne hvis den mangler fugt, fedtlag og den rette temperatur. Den negative påvirkning på huden gør det lettere for skadelige stoffer at trænge ind i huden, og skabe håndeksem, som truer frisørens arbejdsevne.

Hvilken engangshandske anbefales til frisører?

Til hudbeskyttelse af frisører anbefales nitrilhandsker af flere troværdige kilder:

Arbejdstilsynet anbefaler eksempelvis nitrilhandsker pga. deres længere gennemtrængningstid end andre handsker.

Videncenter for Frisører fremhæver også nitrilhandsker som det sikreste valg, da nitrilhandsker yder den bedste beskyttelse mod farver, blegeprodukter, permanentvæske, shampoos og stylingprodukter, som bruges i arbejdet i salonen. Nitrilhandsker giver desuden også god beskyttelse mod vand. 

Derfor anbefales nitrilhandsker frem for latexhandsker

For din sikkerheds skyld, anbefaler vi, at du bruger nitrilhandsker istedet for latexhandsker til arbejdsopgaver i salonen. Det skyldes, at nitrilhandsker – i modsætning til latexhandsker – ikke indeholder latexproteiner, som kan give brugeren invaliderende latexallergi.

Nitrilhandsker har desuden lang holdbarhed og beskytter rigtigt godt imod kemi og vådt arbejde. Nitrilhandsker er prismæssigt en smule dyrere end latexhandsker.

8 fordele ved nitrilhandsker

Nitrilhandsker er lavet af syntetisk gummi, som giver fleksible, meget strækbare handsker. Der er ikke latex i nitrilhandsker, og derfor foretrækkes nitrilhandsker af mange, både med og uden allergi. Nitrilhandsker skiller sig ud fra andre engangshandsker med disse fordele:

 • Latexfri 
 • God gennemfølingsevne
 • God pasform på hænderne
 • Beskytter imod kemikalier
 • Beskytter ved risikable opgaver
 • Holdbare ved længere opgaver
 • Lang holdbarhed ved opbevaring
 • Modstandsdygtig mod punktering og rifter

Nitrilhandsker kan ikke genbruges

Ifølge Videncenter for Frisører, er der nogle frisører, der vælger at genbruge engangshandsker. f.eks. pga. travlhed eller sparehensyn. Det frarådes imidlertid at genbruge engangshandsker, hvadenten det er nitrilhandsker eller andre typer handsker.

Engangshandsker er kun fremstillet til engangsbrug, da de mørnes ved kontakt med varme og sved. Materialet har desuden begrænset holdbarhed, når det strækkes og bøjes. Hvis handsken bruges igen, kan det ikke garanteres, at kontakt med kemikalier foregår 100% sikkert.

Engangshandsker bør generelt skiftes mellem opgaver, og handskerne kan typisk kun anvendes i kortere perioder. 

Hvor kan jeg få mere at vide?

Arbejdet som frisør indebærer brug af produkter, som potentielt kan være skadelige for huden. Derfor er en kemisk APV, STOP-principperne og brug af engangshandsker vigtige redskaber til at udføre frisørarbejdet sundhedsmæssigt forsvarligt.  

I disse ressourcer kan du læse mere om hvordan du kan forebygge hudallergi og arbejde sikkert, bl.a. ved at bruge engangshandsker: 

Pdf-fil: Frisørprodukter. Branchevejledning – om arbejde med frisørprodukter

Temaside: Råd om brug af handsker ved frisøropgaver